monke  classes

I'm using shortcuts for classes names, because it's easier to operate on such in terminal. Below you'll find map which associates shortcuts with full classes names in polish.

  • po => Programowanie Obiektowe
  • wdp => Wstęp do programowania
  • pp => Programowanie Podstawowe
  • pisd => Programowanie i Struktury Danych
  • aiz => Algorytmy i Złożoność
  • pbd => Podstawy baz danych
  • pk => Programowanie komponentowe
  • za => Zaawansowane Algorytmy
  • pgk => Podstawy grafiki komputerowej